Gå till innehåll

En bärande betongvägg är en vägg som håller en stor del av byggnaden. Om du bara ska riva en bärande betongväg krävs bygglov. Det kan dessutom vara brottsligt att riva en bärande vägg. I Bostadsrättslagen står det att ”en bostadsrättshavare inte får utan styrelsens godkännande utföra åtgärder som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion”. Det betyder att du inte får riva sådant i bostaden som kan ha en bärande basfunktion, alltså som en del av stommen. Om du ändå gör det kan du bli tvungen att betala för att återställa det som var innan. I värsta fall kan hela anläggningen bli skadad och i dom allra värsta fallen kan huset till och med braka ihop över dig. Att riva bärande väggar är riskabelt och kräver både kunskap och kompetens. Det är bäst om man låter kompetenta företag utföra arbetet då det kräver bra förberedelser och utrustning.

Rivningsfirma Stockholm

...fortsätt läsa "Hur vet man om det är en bärande vägg man river?"

Om förutsättningarna är de rätta för mögel i hemmet kan det börja växa och ställa till med besvär. Om det går så långt att man får mögelskador i hemmet så kan en mögelsanering behövas. Det finns ett flertal metoder som används vid mögelsaneringar i Mälardalen, med städer som Västerås och Uppsala, och Stockholmsområdet samt andra delar av landet.

Läs mer också här om mögelsanering

...fortsätt läsa "Mögelsanering kan behövas i hemmet"

I samband med att en asbestsanering ska utföras i en fastighet kan frågorna vara många med allt från om det material som man arbetar med verkligen kräver en asbestsanering till om man själv som privatperson får ta hand om saneringen av asbestmaterialet.

Läs mer om asbestsanering i denna kunskapsbank om asbestsanering

...fortsätt läsa "Information om asbestsanering finns tillgänglig"

Om man har ett fuktigt hem kan det i längden leda till att man får problem med fuktskador och mögel i hemmet. När det har gått så långt kan en mögelsanering bli nödvändig. Det finns ett flertal typer av mögelsaneringar som företag i Stockholm utför i ditt hem.

Läs mer också här om mögelsanering i Stockholm

...fortsätt läsa "Mögelsanering kan behövas i ditt Stockholmshus"

Även fast ett tak generellt brukar hålla under många år gör det svenska klimatet och väder och vind att takmaterialet med tiden slits. Till slut blir det aktuellt med en takomläggning på ditt hus i Stockholm. Att utföra en takomläggning har ett flertal fördelar.

Läs mer här om takomläggning i Stockholm

Det finns flera fördelar med att ta hjälp med takomläggning i Stockholm.
...fortsätt läsa "Fördelar med en takomläggning i Stockholm"

1

Att få mögel i hemmet är dåligt på många sätt. Inte bara förstör det, utan det kan även vara farligt att andas in och då speciellt påverka personer med astma och allergier negativt.

Har mögel spridit sig i huset behöver man kontakta en firma som kan hjälpa till med sanering, men vad många inte vet är vad man kan göra själv för att undvika mögel och fuktskador innan det uppstår.

Det viktigaste är att försöka hålla sitt hem torrt! Platser som badrum, källare och otäta vindar är platser som är speciellt utsatta för fukt och mögel. Håll därför extra koll på dessa utrymmen. Problem med ventilation är en annan stor orsak till att för lite fukt förs bort, så att se till att det fungerar som det ska är ett måste. Om man behöver extra hjälp med att föra bort fukt kan man även införskaffa sig en avfuktare. Har du ändå fått fuktskador och mögel i ditt hem? Ring, så får du hjälp med dina problem!