Gå till innehåll

Mögelsanering kan behövas i ditt Stockholmshus

Om man har ett fuktigt hem kan det i längden leda till att man får problem med fuktskador och mögel i hemmet. När det har gått så långt kan en mögelsanering bli nödvändig. Det finns ett flertal typer av mögelsaneringar som företag i Stockholm utför i ditt hem.

Läs mer också här om mögelsanering i Stockholm

Det finns flera metoder för mögelsanering i Stockholm.

Flera metoder vid mögelsanering

För att mögel ska bildas i ditt hem i Stockholm gäller det att förutsättningarna är de rätta för dessa organismer. Mögel kräver bland annat fukt och syre samt ett material att växa på för att det ska få fäste. När möglet har ställt till med problem i hemmet kan alltså sedan en mögelsanering behövas.

Det finns flera typer av mögelsaneringar och vilken metod som används vid mögelsaneringen i ditt hem i Stockholm beror på hur stora skadorna är samt i vilket utrymme som mögel ska saneras. En metod för sanering är så kallad isblästring där det mögelskadade materialet behandlas genom att det blästras med torr-is.

Ytterligare två metoder vid mögelsanering är foggning och torrsugning. Vid foggning angrips möglet av en viss typ av dimma som sprutas ut i det skadade utrymmet. Vid torrsugning sugs skadat material istället upp med hjälp av en torrsug.

Undvik att behöva sanera mögel i Stockholm

Vid en mögelsanering i Stockholm används alltså olika metoder, men för att undvika att en mögelsanering behövs överhuvudtaget kan det vara bra att vara vaksam och ha en del i åtanke. För det första är det bra att se till att ventilationen i fuktiga delar av hemmet fungerar som den ska. För det andra är det också viktigt att gå till botten med varför det blir för mycket fukt och åtgärda grundorsakerna, som exempelvis att huset inte håller tätt från regnvatten eller något annat.