Gå till innehåll

Det här är en asbestsanering

Det finns många typer av saneringsarbeten som det kan bli aktuellt att ta hjälp med. En typ av sanering som kräver särskilt kunnande och fokus på säkerheten är en asbestsanering.

Det finns risker med en sanering av asbest

Asbest användes längre tillbaka i tiden till många typer av byggnadsmaterial. Anledningen var att asbesten har ett flertal fördelar som gjorde att den passade bra att använda. Exempelvis så är asbesthaltigt material slittåligt. Med tiden så upptäcktes att asbest är dåligt för hälsan. När man bygger nytt används idag inte längre asbesthaltigt material och när man renoverar så saneras asbesten.

När man river material som innehåller asbest så sprids asbestfibrer med luften som det kan vara farligt att få med i inandningsluften ned i lungorna. Asbestfibrerna kan bland annat leda till att man får lungcancer. I samband med en asbestrivning så krävs alltså en asbestsanering med rätt typ av kunskaper för att undvika dessa risker.

Vid en asbestsanering så ska det område där man sanerar spärras av. Vid själva saneringen ska sedan rätt typ av säkerhetsutrustning med exempelvis särskilda overaller användas. I samband med saneringen ska även det avfall som blir tas om hand på rätt sätt.

Fördelar med att anlita en firma för asbestsanering

Om man har asbesthaltigt material i sitt hem och ska utföra en renovering så får man ta hand om asbestsaneringen själv. Men med tanke på att det finns risker med hanteringen av material med asbest så kan det vara en bra idé att höra av sig till en firma som utför asbestsaneringar. Genom att ta hjälp med asbestsaneringen så kan man känna sig trygg med att saneringen sker på rätt sätt.

Genom att anlita en firma för asbestsaneringen så får man även mer tid över till annat som ska göras i renoveringen.