Gå till innehåll

Information om asbestsanering finns tillgänglig

I samband med att en asbestsanering ska utföras i en fastighet kan frågorna vara många med allt från om det material som man arbetar med verkligen kräver en asbestsanering till om man själv som privatperson får ta hand om saneringen av asbestmaterialet.

Läs mer om asbestsanering i denna kunskapsbank om asbestsanering

På webben finns information om asbest i form av kunskapsbanker om asbestsanering.

Säkerheten viktig vid asbestsanering

När man ska utföra en renovering i hemmet så kan det vara så att man har att göra med material som innehåller asbest. I samband med renoveringen så kan frågan om materialet innehåller asbest eller ej uppstå. Vid ett sådant tillfälle finns hjälp att få från ett företag som kan utföra provtagningar. Om man istället vet att det material som ska rivas innehåller asbest så blir en asbestsanering aktuell.

När man ska utföra en asbestsanering så krävs särskild försiktighet samt att man följer säkerhetsrutiner. Anledningen är att asbestfibrer sprids i luften vid saneringen. Dessa asbestfibrer är farliga att andas in. Med rätt typ av säkerhetsutrustning och säkerhetsrutiner kan risken för att fibrerna sprids minimeras.

En fråga som kan uppstå i samband med att en asbestsanering behövs är alltså även om man som privatperson får utföra saneringen. Svaret är att en asbestsanering för göras av en privatperson, men för att allt ska gå rätt till är det viktigt att följa de regler och föreskrifter som finns.

Hjälp finns att få med en asbestsanering

Om man har frågor kring en asbestsanering finns alltså information på internet, bland annat i form av kunskapsbanker om asbest, att läsa. Om man inte själv har den rätta kunskapen kring asbestsaneringar kan det vara bra att kontakta en professionell firma för att få hjälp med saneringen av asbest i hemmet. Detta för att undvika de risker som finns vid en asbestsanering och hanteringen av material som innehåller asbest.