Gå till innehåll

Mögelsanering kan behövas vid mögelskador

Om man har otur så kan höga fuktnivåer i hemmet leda till att man får problem med mögel i hemmet Stockholm. Om sådant är fallet så kan det bli aktuellt med en mögelsanering av mögel och mögelskador. Vid mögelsanering i Stockholm används ett flertal metoder.

Mögelsanering kan behövas vid mögelskador i Stockholm.

Flera val vid en mögelsanering

Om man av någon anledning har höga nivåer av fukt i hemmet, exempelvis genom att fukten kommer in utifrån för att huset inte håller tätt och ventilationen är dålig så att fukten inte har någonstans att ta vägen, så kan man få problem med mögel och mögelskador. Det kan också vara så att man har haft ett läckage av vatten som ger en mögelskada i hemmet i Stockholm. Oavsett bakgrunden till problemen kan det behövas mögelsanering av mögelskadorna.

Vid en mögelsanering av mögelskador i Stockholm så kan olika typer av metoder användas. Hur mögelsaneringen går till beror bland annat på mögelskadornas omfattning samt på var möglet finns någonstans.

En metod för mögelsanering av mögelskador i Stockholm är isblästring. Vid en isblästring så blästrar man bort mögel med hjälp av så kallad torr-is. En metod för mögelsanering är också torrsugning där man med hjälp av en mekanisk sug suger upp skadat material. Ytterligare ett alternativ vid mögelsanering av mögelskador i Stockholm är så kallad foggning där möglet angripas av en särskild dimma framtagen för att behandla möglet.

Mögelsanering av mögelskador i Stockholm

Om man misstänker mögelskada i hemmet i Stockholm kan det vara bra att vända sig till en firma för att ta reda på om man har drabbats av mögel. Om det visar sig att man har mögelskador kan då en mögelsanering behövas. Företaget vet då vilken metod som är den bästa id et specifika fallet.

Läs mer även här om mögelsanering och mögelskador i Stockholm.