Gå till innehåll

Hur vet man om det är en bärande vägg man river?

En bärande betongvägg är en vägg som håller en stor del av byggnaden. Om du bara ska riva en bärande betongväg krävs bygglov. Det kan dessutom vara brottsligt att riva en bärande vägg. I Bostadsrättslagen står det att ”en bostadsrättshavare inte får utan styrelsens godkännande utföra åtgärder som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion”. Det betyder att du inte får riva sådant i bostaden som kan ha en bärande basfunktion, alltså som en del av stommen. Om du ändå gör det kan du bli tvungen att betala för att återställa det som var innan. I värsta fall kan hela anläggningen bli skadad och i dom allra värsta fallen kan huset till och med braka ihop över dig. Att riva bärande väggar är riskabelt och kräver både kunskap och kompetens. Det är bäst om man låter kompetenta företag utföra arbetet då det kräver bra förberedelser och utrustning.

Rivningsfirma Stockholm

Så hur vet man om en vägg är bärande eller inte? Generellt sett ska man aldrig chansa. Då är det bättre att kolla med föreningen eller en fackman. Men det finns några tumregler man kan använda. En bärande vägg, eller avstyvande, är i regler mer än 100 mm tjock. En bärande vägg är också ofta gjord av tegel, betong eller lättbetong. Om det vilar takstolar på väggen så är den bärande/avstyvande. Du kan ofta se det om du klättrar upp på vinden och tittar under isoleringen.

Att riva en bärande vägg

Om du nu ska riva en bärande vägg, så ska du först kontakta en fackman. Innan du börjar med rivningen ska den nya avstyvningen klar. Det betyder att du ska börja från andra hållet; du använder en kraftig pelare eller järnbalk för att hålla uppe det som väggen hållit upp. Den tillfälliga pelaren ska klara av att hålla uppe allt tills den nya väggen är klar. Arbetet är tungt och du behöver sannolikt någon slags hiss, till exempel, en kraftig kedja. Du bör också ha medhjälpare ifall det händer något. Generellt sätt brukar firmor kunna lösa såna här saker, i utbyte mot en kostnad, men om man känner sig man att ta sig an detta så är det mycket viktigt att följa alla rekommendationer. Det finns många manualer man kan läsa, men det bästa är att man tar kontakt med sin förening eller fackman och ber om hjälp och råd. Konsekvenserna av att ovetandes börja riva väggar eller sätta upp nya är för stora. Ta därför inga risker eller chanser.