Gå till innehåll

Bor du i Stockholm och behöver hjälp med rivning? Det finns många olika rivningsföretag i Stockholm. Att hitta rätt rivningsfirma i Stockholm är inte alltid lätt. Miramix är ett företag som sysslar med rivning runt om hela Stockholm. Dem skräddarsyr hela lösningen beroende på vilka önskemål och behov du har. Du som privatperson eller företag behöver inte oroa dig. Miramix utför uppdrag åt byggrelaterade företag, fastighetsbolag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar i hela Stockholm. Behöver ni hjälp med rivning / demolering i samband med renovering, ombyggnad eller vid skada är ni välkomna att kontakta Miramix. Det finns inga jobb som är för små eller för stora för dem.  

Rivning inomhus och utomhus 

Miramix hjälper dig med rivning inomhus, allt ifrån kök, badrum, mellanväggar, tak, golv och fasader. Utöver det kan dem också assistera med ombyggnadsrivning vid stambyten och större byggnadsprojekt. Miramix hjälper dig även med rivning utomhus det kan exempelvis vara rivning eller demolering av altaner, balkonger, garage och hela hus. När man utför en rivning i Stockholm förekommer det mycket damm. Miramix ser till att spärra av området och använda damm fällor som kan minimera spridningen av damm. Du behöver inte heller vara orolig över bullrande ljud då Miramix ser till att anpassa sig för att minska alla störningar.  

Ombyggnads rivning och totalrivning 

Miramix ser helt enkelt till att utföra rivningar av många olika slag. Man brukar skilja mellan så kallad ombyggnadsrivning och totalrivning. Ombyggnadsrivning utförs i samband med en renovering i en byggnad. Medan en totalrivning är en rivning som har ett syfte att få bort en hel byggnad. Miramix utför båda rivningar av båda slag i Stockholm. Rivningsmassor och annat skräp sorteras ut på plats och placeras i containers och byggsäckar. Behållarna hämtas ut efter varje avslutat arbete av miljöentreprenören.  

Behöver du hjälp med rivning i Stockholm? Klicka då på länken för att ta dig till Miramix.  

Är det dags för din nästa renovering eller ombyggnad? Då kan det vara god tid att planera in arbetet med rivning. Beroende på vad du ska riva och i vilken omfattning, bör du överväga att anlita rivningshjälp.

Rivning Stockholm

Riva själv

Många klarar av att riva på egen hand när det kommer till en renovering med nya ytskikt.  Men så fort det börjar handla om större projekt som inkluderar bärande konstruktion, miljöfarligt avfall och som kräver lite mer mantimmar bör man anlita en behörig rivningsfirma.

Förr i tiden var det lättare att riva på egen hand och man bara kunde plocka upp släggan och börja riva. Väggarna var tunnare och lättare att slå ner. Idag krävs oftast rivningslov innan man själv kan påbörja arbetet och arbetet måste skötas på ett säkert sätt.

Att anlita hjälp

Ofta är det bästa och mest säkra alternativet att ta hjälp av en rivningsfirma – även när det handlar om mindre objekt. Det blir en kostnad men ofta är arbetet smidigt och det går snabbt. Firman ansvarar för att avfallet avlägsnas och tas hand om på rätt sätt.Det bästa du kan göra är att tala med en rivningsfirma och be om en offert.

Ett tips är att begära flera offerter från flera firmor för att se vad som passar dig. Se till dock att om du väljer en aktör så att de verkligen utför hela arbetet, om det är vad du betalar för. Det är inte roligt att betala för att ett fullt arbete och så visar det sig att frakt av rester inte ingår. Då blir det ändå massa jobb för dig.

Rivningsfirma i Stockholm

Om du bedömer att ditt rivningsarbete i Stockholm är stort och att du behöver fler personer, så är det bäst att låta en professionell rivningsfirma göra jobbet åt dig. Förvissa dig om att rivningsfirman har relevanta tillstånd och har erfarenhet av det sorts uppdrag du behöver hjälp med.

En bärande betongvägg är en vägg som håller en stor del av byggnaden. Om du bara ska riva en bärande betongväg krävs bygglov. Det kan dessutom vara brottsligt att riva en bärande vägg. I Bostadsrättslagen står det att ”en bostadsrättshavare inte får utan styrelsens godkännande utföra åtgärder som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion”. Det betyder att du inte får riva sådant i bostaden som kan ha en bärande basfunktion, alltså som en del av stommen. Om du ändå gör det kan du bli tvungen att betala för att återställa det som var innan. I värsta fall kan hela anläggningen bli skadad och i dom allra värsta fallen kan huset till och med braka ihop över dig. Att riva bärande väggar är riskabelt och kräver både kunskap och kompetens. Det är bäst om man låter kompetenta företag utföra arbetet då det kräver bra förberedelser och utrustning.

Rivningsfirma Stockholm

...fortsätt läsa "Hur vet man om det är en bärande vägg man river?"

Om förutsättningarna är de rätta för mögel i hemmet kan det börja växa och ställa till med besvär. Om det går så långt att man får mögelskador i hemmet så kan en mögelsanering behövas. Det finns ett flertal metoder som används vid mögelsaneringar i Mälardalen, med städer som Västerås och Uppsala, och Stockholmsområdet samt andra delar av landet.

Läs mer också här om mögelsanering

...fortsätt läsa "Mögelsanering kan behövas i hemmet"

I samband med att en asbestsanering ska utföras i en fastighet kan frågorna vara många med allt från om det material som man arbetar med verkligen kräver en asbestsanering till om man själv som privatperson får ta hand om saneringen av asbestmaterialet.

Läs mer om asbestsanering i denna kunskapsbank om asbestsanering

...fortsätt läsa "Information om asbestsanering finns tillgänglig"

Om man har ett fuktigt hem kan det i längden leda till att man får problem med fuktskador och mögel i hemmet. När det har gått så långt kan en mögelsanering bli nödvändig. Det finns ett flertal typer av mögelsaneringar som företag i Stockholm utför i ditt hem.

Läs mer också här om mögelsanering i Stockholm

...fortsätt läsa "Mögelsanering kan behövas i ditt Stockholmshus"

Även fast ett tak generellt brukar hålla under många år gör det svenska klimatet och väder och vind att takmaterialet med tiden slits. Till slut blir det aktuellt med en takomläggning på ditt hus i Stockholm. Att utföra en takomläggning har ett flertal fördelar.

Läs mer här om takomläggning i Stockholm

Det finns flera fördelar med att ta hjälp med takomläggning i Stockholm.
...fortsätt läsa "Fördelar med en takomläggning i Stockholm"